FORGOT YOUR DETAILS?

Ngày 22.8.2013, bảy năm sau bài phát biểu trong lễ tốt nghiệp tại Đại học Southern New Hampshire vào năm 2007, Tổng thống Obama tiếp tục bày tỏ sự ủng hộ của ông với chương trình giáo dục đại học ở đây. Tại trường Đại học Buffalo, trong khuôn khổ chương trình thăm và làm
TOP