Ban chủ nhiệm và đội ngũ chuyên viên

TS. Trần Thị Thu Hiền
Trưởng khoa
Email: hienesp@gmail.com
ĐTDĐ: 0983352963 | ĐTCĐ: 0466873916
Văn phòng: 305 A1, Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN - Số 2 Phạm Văn Đồng

Tiến sĩ ngành Ngôn ngữ học
Ngoại ngữ sử dụng: tiếng Anh

 • Phụ trách lãnh đạo, chỉ đạo chung công tác quản lý các chương trình đào tạo chính quy liên kết quốc tế, đào tạo hệ vừa làm vừa hoc, các lớp bồi dưỡng, khảo sát đánh giá NLNN của Trường tại Hà Nội và các đơn vị liên kết.
 • Đầu mối triển khai công tác Đề án NNQG 2020 tại Trường.

TS. Đỗ Tuấn Long
Phó Trưởng khoa
Email: tuanlongcfl@gmail.com | longdt1990@vnu.edu.vn
Văn phòng: Phòng 308 A1, Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN - Số 2 Phạm Văn Đồng

Tiến sĩ ngành Ngôn ngữ Anh, Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN
Ngoại ngữ sử dụng: Anh

 • Tham gia xây dựng, điều chỉnh chương trình đào tạo, quản lý, tổ chức đào tạo hệ VLVH, chương trình BDGV, cập nhật giáo trình, tài liệu tham khảo.

ThS. Vũ Huy Tâm
Chuyên viên
Email: vuhuytam.ulis@gmail.com | tamvh@vnu.edu.vn
Văn phòng: Phòng 307 A1, Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN - Số 2 Phạm Văn Đồng

Ngoại ngữ sử dụng: Anh

 • Tham gia quản lý, tổ chức đào tạo hệ VLVH và các lớp BD tại Hà Nội và các đơn vị liên kết (ĐH Hàng Hải, CĐ Kỹ thuật công nghiệp, …)
 • Tham gia quản lý, tổ chức đào tạo ngành tiếng Anh, chương trình từ A, hệ VLVH và VB2 tại Hà Nội.
 • Tra cứu hồ sơ, cấp phát lại bảng điểm, giấy chứng nhận tốt nghiệp cho sinh viên hệ VLVH.

ThS. Lê Thị Vinh
Chuyên viên
Email: lethivinh73@gmail.com | ltvinh@vnu.edu.vn
Văn phòng: Phòng 307 A1, Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN - Số 2 Phạm Văn Đồng

Thạc sĩ ngành Quản lý Giáo dục, Trường ĐH Giáo dục, ĐHQGHN
Ngoại ngữ sử dụng: Anh

 • Phụ trách công tác hành chính, văn thư lưu trữ và hỗ trợ công tác công đoàn của khoa.
 • Tiếp nhận và trao trả bảng điểm cấp lại, giấy chứng nhận tốt nghiệp cho những sinh viên bị mất bảng điểm, bằng cử nhân ngoại ngữ hệ VLVH, VB2
 • Hỗ trợ tham gia quản lý, tổ chức đào tạo hệ VLVH và các lớp BD tại Hà Nội và các đơn vị liên kết.

ThS. Lưu Hồng Trang
Chuyên viên
Email: hongtrangvnu@gmail.com | tranglh@vnu.edu.vn
ĐTDĐ: 0914844905 | ĐTCĐ: 024 6687 3916
Văn phòng: Phòng 308 nhà A1, Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN - Số 2 Phạm Văn Đồng

Thạc sĩ ngành Tiếng Anh / ĐH Ngoại ngữ, ĐHQGHN
Ngoại ngữ sử dụng: Anh

 • Giáo vụ phụ trách toàn bộ công tác liên quan tới chương trình LKĐT với ĐH Southern New Hampshire (Mỹ) (tuyển sinh, tổ chức đào tạo, đầu mối liên hệ với ĐH Mỹ)
 • Tổ chức tuyển sinh và bồi dưỡng các chương trình Study Tour ngắn hạn dành cho sinh viên Đh COE và tổ chức REI (Mỹ) và lưu học sinh các nước khác.
 • Tham gia tổ chức thi ĐGNL Tiếng Anh theo hợp đồng cụ thể và phụ trách giáo vụ lớp VB2 ĐH Thương mại

ThS. Vũ Hồng Anh
Chuyên viên
Email: vuhonganh192@gmail.com
ĐTDĐ: 0349598055 | ĐTCĐ: 024 6686 2316
Văn phòng: Phòng 307 nhà A1, Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN - Số 2 Phạm Văn Đồng

Cử nhân ngành Tiếng Trung thương mại, ĐH Ngoại thương Hà Nội; Thạc sĩ ngành Y tế Công cộng, ĐH Y tế Công cộng
Ngoại ngữ sử dụng: Trung, Anh

 • Tổ chức các khóa học Tiếng Việt ngắn hạn dành cho sinh viên quốc tế.
 • Tổ chức khóa học ngắn hạn dành cho sinh viên quốc tế.

Vũ Minh Hạnh
Chuyên viên
Email: vm.hanh94@gmail.com
ĐTCĐ: 04 3754 9556
Văn phòng: Phòng 105 nhà A4, Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN - Số 2 Phạm Văn Đồng

Cử nhân ngành Kinh tế Quản lý / ĐH Picardie Jules Verne (Pháp)
Ngoại ngữ sử dụng: Pháp

 • Giáo vụ phụ trách toàn bộ công tác liên quan tới chương trình LKĐT Cử nhân Kinh tế - Quản lí với ĐH Picardie Jules Verne (Pháp): tuyển sinh, tổ chức đào tạo, đầu mối liên hệ với ĐH Picardie, Pháp
 • Hỗ trợ tổ chức Study Tour ngắn hạn dành cho sinh viên Đh COE và tổ chức REI (Mỹ), sinh viên Nhật Bản…
Call Now Button