Các mốc thời gian

Khoa Đào tạo và Bồi dưỡng Ngoại ngữ trong tiến trình phát triển Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN
THÀNH LẬP
1955

Trường Ngoại ngữ

Trường Ngoại ngữ (còn gọi là Trường Ngoại ngữ Bạch Mai) đã được thành lập với hai bộ môn Nga văn và Trung văn và do Thứ trưởng Bộ Giáo dục Nguyễn Khánh Toàn làm Hiệu trưởng. Đây chính là trường tiền thân của Trường ĐHNN - ĐHQGHN ngày nay.

1958

Khoa Ngoại ngữ thuộc Trường Đại học Sư phạm Hà Nội (ĐHSPHN)

Trường Ngoại ngữ sáp nhập và trở thành Khoa Ngoại ngữ thuộc Trường Đại học Sư phạm Hà Nội (ĐHSPHN). Ngoài hai ban Nga văn và Trung văn có từ trước, Khoa Ngoại ngữ mở thêm ngành Anh văn và sau đó, vào năm 1962, mở thêm ngành Pháp văn.

1967

Trường Đại học Sư phạm Ngoại ngữ Hà Nội

Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 128/CP về việc tách Trường Đại học Sư phạm Hà Nội thành 3 trường: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội I, trường Đại học Sư phạm Hà Nội II và Trường Đại học Sư phạm Ngoại ngữ Hà Nội (ĐHSPNNHN) với các khoa tiếng Nga, Trung, Anh, Pháp. Theo quyết định này, chức năng chính của Nhà trường là đào tạo giáo viên dạy ngoại ngữ cho các trường phổ thông trung học, cao đẳng và đại học trong cả nước.

1978

Khoa Tại chức

Bộ trưởng Bộ Giáo dục ký Quyết định số 1278/QĐ về việc thành lập Khoa Tại chức tại Trường Đại học Sư phạm Ngoại ngữ, có nhiệm vụ giúp Hiệu trưởng xây dựng kế hoạch và tổ chức tiến hành bồi dưỡng tại chức cho giáo viên giảng dạy ngoại ngữ, đào tạo giáo viên ngoại ngữ có trình độ đại học sư phạm ngoại ngữ bằng hình thức tại chức hoặc vừa học vừa làm, tổ chức các lớp học ngoại ngữ tại chức cho cán bộ, giáo viên trong ngành giáo dục.

1993

Trường Đại học Ngoại ngữ (ĐHNN)

Trường ĐHSPNNHN trở thành một trong ba trường đại học thành viên đầu tiên của Đại học Quốc gia Hà Nội theo Nghị định 97/CP của Chính phủ và có tên gọi mới là Trường Đại học Ngoại ngữ (ĐHNN). Nhà trường tiến hành thành lập các khoa đào tạo mới, tái cơ cấu bốn Khoa đào tạo truyền thống và đổi tên, sáp nhập các Bộ môn và Trung tâm nhằm không ngừng phát triển và đáp ứng nhu cầu xã hội.

2001

Khoa NN&VH Phương Đông và Khoa NN&VH Phương Tây

Trường thành lập mới hai khoa đào tạo là Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Phương Đông và Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Phương Tây và bắt đầu đào tạo hệ cử nhân các ngôn ngữ Nhật, Đức, Hàn Quốc và Ả rập.

2009

Trung tâm Giáo dục Quốc tế

Trường thành lập Trung tâm Giáo dục quốc tế với nhiệm vụ quản lý các chương trình đào tạo chính quy - liên kết quốc tế và các chương trình bồi dưỡng tiếng Việt cho người nước ngoài.

2009

Khoa SP Tiếng Anh, Khoa NN&VH các nước nói tiếng Anh và Khoa Tiếng Anh

Trên cơ sở của Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Anh- Mỹ và bộ môn tiếng Anh chuyên ngành trường đã thành lập mới ba khoa là Khoa Sư phạm Tiếng Anh, Khoa NN&VH các nước nói tiếng Anh và Khoa Tiếng Anh.

2012

Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Hàn Quốc

Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Hàn Quốc được tách ra từ Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Phương Đông.

2016

Khoa Đào tạo Bồi dưỡng Ngoại ngữ

Ngày 29 tháng 6 năm 2016, Hiệu trưởng Trường ĐH Ngoại ngữ, ĐHQGHN ký quyết định 1254/QĐ-ĐHNN về đổi tên Khoa Tại chức, Trường ĐH Ngoại ngữ, ĐHQGHN thành Khoa Đào tạo và Bồi dưỡng Ngoại ngữ.

2016

Khoa NN&VH Nhật Bản, NN&VH Đức và Bộ môn NN&VH Ả Rập

Trường thành lập các khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Nhật Bản, Ngôn ngữ và Văn hóa Đức và Bộ môn Ngôn ngữ và Văn hóa Ả Rập trên cơ sở của Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Phương Đông và Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Phương Tây.

2017

Sáp nhập Trung tâm Giáo dục Quốc tế và Khoa Đào tạo Bồi dưỡng Ngoại ngữ

Sáp nhập Trung tâm Giáo dục Quốc tế và Khoa Đào tạo Bồi dưỡng Ngoại ngữ, có chức năng lên kế hoạch và giúp việc cho Hiệu trưởng trong công tác quản lý các chương trình đào tạo chính quy - LKQT, hệ đào tạo cử nhân Văn bằng 2, Vừa làm vừa học, các chương trình bồi dưỡng ngoại ngữ ngắn hạn, chương trình bồi dưỡng tiếng Việt cho người nước ngoài.

HIỆN NAY
Call Now Button