Bài thi TOEFL ITP

TỔNG QUAN

 • Bài thi TOEFL ITP là bài thi đánh giá trình độ sử dụng tiếng Anh dành cho những người mà ngôn ngữ bản địa không phải là Tiếng Anh.
 • Sinh viên chương trình liên kết quốc tế giữa trường ĐH Ngoại ngữ - ĐHQGHN và trường ĐH Southern New Hampshire (Hoa Kỳ) cần có chứng chỉ tiếng Anh tương đương TOEFL ITP 530 để được tiếp nhận vào giai đoạn II – 2 năm cuối của khóa học.
Hướng dẫn đăng ký dự thi
(Chỉ áp dụng đối với sinh viên đăng ký qua văn phòng khoa)

Lịch thi: sáng thứ 3 hàng tuần

Địa điểm thi: IIG Việt Nam, số 75 Giang Văn Minh, Quận Ba Đình, Hà Nội

Hồ sơ dự thi (nộp tại văn phòng khoa ít nhất 10 ngày trước ngày thi dự kiến)

 • 2 liên Phiếu đăng kí dự thi có dán ảnh 3*4 (chụp không quá 03 tháng tính đến ngày thi, ảnh chụp gốc, không phải ảnh scan, không có vết ố hoặc mờ)
 • 1 photo chứng minh thư nhân dân
 • Lệ phí dự thi: 920.000 VNĐ
 • Click vào ĐÂY để đăng ký online

Cấu trúc bài thi

Bài thi được làm trên giấy, dưới dạng trắc nghiệm. Mỗi câu sẽ có 4 phương án trả lời.
Bài thi diễn ra trong 115 phút, gồm 140 câu, được chia làm 3 phần, với cấu trúc mỗi phần như sau:

1

Nghe hiểu

 • 35 phút
 • 50 câu
 • 31-68 điểm
2

Cấu trúc & Ngữ pháp

 • 25 phút
 • 40 câu
 • 31-68 điểm
3

Đọc Hiểu

 • 55 phút
 • 50 câu
 • 31-67 điểm
Kết quả bài thi
 • Thí sinh sẽ được nhận Phiếu điểm (SCORE REPORT), cùng với một thư xác nhận của IIG Việt Nam sau 5 ngày làm việc.
 • Thí sinh chỉ nhận 01 (một) Phiếu điểm duy nhất, không cấp bản sao. Trên Phiếu điểm có tên đơn vị tổ chức kì thi, thông tin cá nhân, điểm thi của từng phần thi và tổng điểm.
 • Cách tính điểm của bài thi TOEFL ITP:
  Tổng điểm = [(Điểm phần 1 + Điểm phần 2 + Điểm phần 3) x 10] /3
 • Thang điểm: từ 310 đến 677 điểm

Điểm số TOEFL ITP được quy đổi sang Khung tham chiếu chung Châu Âu (CEFR) như sau:

337: A2
450: B1
500: B2
627: C1

Điểm số TOEFL ITP được tham chiếu sang khung Năng lực Ngoại ngữ (NLNN) Việt Nam như sau:

<337: Bậc 1
337: Bậc 2
450: Bậc 3
500: Bậc 4
627: Bậc 5
>627: Bậc 6

Call Now Button