Ngành Kinh tế - Tài chính

Chương trình Cử nhân ngành Kinh tế - Tài chính do Đại học Southern New Hampshire (Mỹ) cấp bằng

 • ĐÀO TẠO BẰNG TIẾNG ANH

  Với 40% số môn học do giảng viên SNHU giảng dạy trực tiếp và 100% giảng viên Việt Nam lấy học vị Tiến sĩ/Thạc sĩ tại nước ngoài
 • Đa dạng lựa chọn

  Sinh viên có thể lựa chọn học 4 năm tại Việt Nam hoặc du học chuyển tiếp tại SNHU (Manchester, NH, Mỹ) từ sau năm thứ 2
 • Môi trường giáo dục quốc tế

  Khung chương trình do SNHU thiết kế và giám sát chất lượng, cho người học tiệm cận với nền giáo dục đại học quốc tế ngay tại Việt Nam
Mô hình đào tạo

Hai năm học đầu tiên do trường Đại học Ngoại ngữ đảm nhận theo đúng hướng dẫn học thuật và khung chương trình của trường SNHU. Hai năm học tiếp theo do trường SNHU trực tiếp giảng dạy tại cơ sở của trường Đại học Ngoại ngữ, với sự tham gia của giáo viên do Trường Đại học Ngoại ngữ đề cử theo yêu cầu.

Theo thoả thuận hợp tác giữa hai trường, trường Southern New Hampshire sẽ chuyển giao toàn bộ chương trình và hướng dẫn giảng dạy cho phía trường Đại học Ngoại ngữ để đảm bảo rằng chương trình học giống với chương trình đang được giảng dạy ở Southern New Hampshire.

Phương pháp dạy & học
 • Chủ động đọc và nghiên cứu giáo trình và tài liệu tham khảo (bằng tiếng Anh)
 • Tiếp cận hệ thống học liệu đa dạng và cập nhật qua thư viện trực tuyến của SNHU về các loại hình kinh tế, thể chế tài chính, kế toán, ngân hàng, v.v.
 • Phát huy tối đa tính chủ động và năng lực làm việc độc lập, làm việc theo nhóm của người học
 • Học trực tiếp kết hợp với trao đổi trực tuyến
Khung chương trình

Chương trình học gồm 40 môn với 120 tín chỉ, được chia đều trong 04 năm học.

Sinh viên có thời gian thực tập hơn 1 tháng vào cuối năm thứ 2 của khoá học, có thể tại các doanh nghiệp trong nước do nhà trường và sinh viên liên hệ hoặc có thể tham gia khoá thực tập mùa hè tại Hoa Kỳ do phía trường Southern New Hampshire phụ trách việc bố trí cơ sở thực tập.

1

Học kì I

 • Tiếng Anh
2

Học kì II

 • Toán ứng dụng
 • CNTT
 • Kinh tế vi mô
 • Kế toán tài chính
 • Tiếng Anh
3

Học kì III

 • Thống kê kinh tế
 • Ứng dụng CNTT trong kinh doanh
 • Kinh tế vĩ mô
 • Thị trường & định chế tài chính
 • Tiếng Anh
1

Học kì I

 • Nghệ thuật nói trước công chúng
 • Đạo đức kinh doanh
 • Nguyên lý Marketing
 • Kế toán quản trị
 • Tiếng Anh
2

Học kì II

 • Luật kinh doanh
 • Kinh tế quốc tế
 • Tiền tệ & ngân hàng
 • Tài chính doanh nghiệp I
 • Tiếng Anh
3

Học kì III

 • Văn minh phương Tây
 • Xã hội học
 • Nguyên lý đầu tư
 • Tài chính doanh nghiệp II
 • Tiếng Anh
1

Học kì I

 • Viết luận đại học I
 • Toán ứng dụng kinh doanh
 • Quan hệ con người trong quản lý
 • Nguyên lý kinh doanh quốc tế
 • Kinh tế quản lý
2

Học kì II

 • Viết luận đại học II
 • Cảm thụ âm nhạc
 • Khoa học môi trường
 • Cơ sở văn hóa thế giới
 • Kinh tế vĩ mô trung cấp
1

Học kì I

 • Tâm lý học cơ bản
 • Văn hóa & chính trị trong kinh doanh
 • Quản trị nguồn nhân lực
 • Tài chính doanh nghiệp đa quốc gia
 • Bảo hiểm & quản lý rủi ro
2

Học kì II

 • Khoa học xã hội / hành vi
 • Marketing dịch vụ
 • Quản trị chiến lược
 • Các vấn đề tài chính đương đại
 • Phân tích đầu tư
Chuẩn đầu ra

Sản phẩm đầu ra của chương trình là những sinh viên có trình độ chuyên môn vững, kiến thức đa dạng và cập nhật nhất, có kỹ năng và năng lực làm việc hiệu quả.
Trước khi vào năm thứ ba, sinh viên đạt điều kiện trình độ tiếng Anh B2 theo Khung tham chiếu Châu Âu, có thể sử dụng tiếng Anh thành thạo trong công việc của mình.

Đây sẽ là đội ngũ nhân lực vừa có năng lực chuyên môn tốt vừa có năng lực tiếng Anh đủ để làm việc trong môi trường công ty quốc tế, đa quốc gia đang xuất hiện ngày một nhiều ở Việt Nam cũng như đưa các công ty của Việt Nam ra thế giới.

Văn bằng tốt nghiệp của SNHU có giá trị quốc tế và đã được
Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam công nhận.