Chương trình học ngành Kinh tế – Tài chính

Chương trình Cử nhân ngành Kinh tế - Tài chính do Đại học Southern New Hampshire (Hoa Kỳ) cấp bằng

 • Công nhận trong nước và thế giới

Bằng cử nhân của SNHU được công nhận bởi Bộ Giáo dục & Đào tạo Việt Nam;
Đại học Southern New Hampshire và các chương trình đào tạo của trường được kiểm định bởi NEASC (Tổ chức kiểm định vùng New England, lâu đời và uy tín nhất của Hoa Kỳ)

 • Đào tạo hoàn toàn bằng tiếng Anh

Các khóa học Tiếng Anh tăng cường được thiết kế đặc biệt với 100% sinh viên ra trường đều đạt IELTS 6.0;
Các môn học được giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh

 • Cấu trúc chương trình toàn diện

Với 40 môn học đa lĩnh vực, sinh viên có cơ hội nghề nghiệp vô cùng phong phú, với kiến thức chuyên sâu về lĩnh vực Kinh tế - Tài chính

 • Trải nghiệm học tập như sinh viên bản địa Hoa Kỳ

40% môn học do giảng viên SNHU kỳ cựu từ Hoa Kỳ sang trực tiếp giảng dạy;
Sinh viên được kết hợp học trực tiếp và học online qua hệ thống Blackboard

Mô hình đào tạo chuẩn Hoa Kỳ, sẵn sàng thích nghi với bối cảnh Kinh tế Việt Nam

Hai năm học đầu tiên do trường Đại học Ngoại ngữ đảm nhận với 100% giảng viên tham gia chương trình nhận học vị Tiến sĩ và Thạc sĩ ở nước ngoài. Các giảng viên đều có kinh nghiệm nghiên cứu trong các lĩnh vực kinh tế Việt Nam.

Hai năm học cuối do trường SNHU trực tiếp đảm nhận, với sự tham gia của giáo viên SNHU Hoa Kỳ và các giảng viên tại Việt Nam được phê duyệt làm giảng viên thỉnh giảng của SNHU.

Trường Đại học Southern New Hampshire chuyển giao toàn bộ chương trình và hướng dẫn giảng dạy cho phía trường Đại học Ngoại ngữ để đảm bảo rằng chương trình học hoàn toàn giống với chương trình đang được giảng dạy tại Hoa Kỳ.

Phương pháp dạy & học chủ động
 • Chủ động đọc và nghiên cứu giáo trình và tài liệu tham khảo (bằng tiếng Anh)
 • Tiếp cận hệ thống học liệu đa dạng và cập nhật qua thư viện trực tuyến của SNHU về các loại hình kinh tế, thể chế tài chính, kế toán, ngân hàng, v.v.
 • Phát huy tối đa tính chủ động và năng lực làm việc độc lập, làm việc theo nhóm của người học
 • Học trực tiếp kết hợp với trao đổi trực tuyến
Bằng cấp Hoa Kỳ, học phí Việt Nam

Sinh viên được học hoàn toàn bằng tiếng Anh với kiến thức Kinh tế - Tài chính sâu rộng, vững chắc. Sinh viên có thể lựa chọn học hoàn toàn 4 năm tại Việt Nam hoặc chuyển tiếp 1 hoặc 2 năm cuối tại Hoa Kỳ. Mô hình du học tại chỗ và du học chuyển tiếp có bằng tốt nghiệp 100% giống nhau.

Khung chương trình

Chương trình học gồm 40 môn với 120 tín chỉ, được chia đều trong 04 năm học.

Sinh viên có thời gian thực tập hơn 1 tháng vào cuối năm thứ 2 của khoá học, có thể tại các doanh nghiệp trong nước do nhà trường và sinh viên liên hệ hoặc có thể tham gia khoá thực tập mùa hè tại Hoa Kỳ do phía trường Southern New Hampshire phụ trách việc bố trí cơ sở thực tập.

 • Nghệ thuật nói trước công chúng
 • Viết luận Đại học
 • Nghiên cứu chuyên đề
 • Công nghệ thông tin
 • Kiến thức âm nhạc

Toán học

 • Toán ứng dụng
 • Toán kinh tế
 • Thống kê kinh doanh

Khoa học xã hội - hành vi

 • Kinh tế vi mô
 • Kinh tế vĩ mô
 • Tâm lý học đại cương

Nghệ thuật và nhân văn

 • Văn minh Đông Á (Trung, Nhật, Hàn)
 • Cảm thụ âm nhạc
 • Kế toán tài chính
 • Kế toán quản trị
 • Luật kinh doanh
 • Nguyên lý tài chính
 • Ứng dụng CNTT trong kinh doanh
 • Nguyên lý kinh doanh quốc tế
 • Nguyên lý marketing
 • Quan hệ con người trong quản lý
 • Quản trị chiến lược
 • Quản lý điều hành

Nhóm học phần chuyên sâu Kinh tế

 • Kinh tế quản lý
 • Tiền tệ & ngân hàng
 • Kinh tế vĩ mô trung cấp

Nhóm học phần chuyên sâu Tài chính

 • Hoạch định tài chính cá nhân
 • Bảo hiểm và quản lý rủi ro
 • Tài chính doanh nghiệp
 • Tài chính doanh nghiệp đa quốc gia
 • Nguyên lý đầu tư
 • Phân tích đầu tư

Nhóm học phần chuyên sâu lựa chọn: Marketing

 • Truyền thông bằng hình ảnh
 • Marketing mạng xã hội
 • Marketing đa quốc gia

Kiến thức bổ trợ

 • Văn hóa & chính trị trong kinh doanh
 • Quản trị nguồn nhân lực
 • Khởi nghiệp kinh doanh
 • Đạo đức kinh doanh
 • Kế hoạch, định hướng nghề nghiệp
Cơ hội nghề nghiệp phong phú

Sản phẩm đầu ra của chương trình là những sinh viên có trình độ chuyên môn vững, kiến thức đa dạng và cập nhật nhất, có kỹ năng và năng lực làm việc hiệu quả. Sinh viên tốt nghiệp vừa có lợi thế tiếng Anh vượt trội, vừa có kiến thức Kinh tế - Tài chính quốc tế vững chắc, vừa am hiểu thị trường Việt Nam để sẵn sàng làm việc trong môi trường công ty quốc tế, đa quốc gia đang xuất hiện ngày một nhiều ở Việt Nam cũng như đưa các công ty của Việt Nam ra thế giới.