Học phí ngành đào tạo chính quy Kinh tế – Tài chính

Tổng quan
  • Học hoàn toàn tại Việt Nam;
  • Đào tạo 100% bằng tiếng nước ngoài;
  • 40% giảng viên nước ngoài;
  • Bằng cử nhân do trường đại học đối tác cấp;
  • Học phí đã bao gồm phí làm thẻ sinh viên và không tăng trong suốt quá trình sinh viên học tại trường.
Học phí
Học phí chuyên ngành*:
  • 2.500 USD/năm (học tại Việt Nam)
  • 29.300 USD/năm (học tại Hoa Kỳ)

* KHÔNG thay đổi, chỉ thay đổi theo tỉ giá USD từng giai đoạn

Học phí khóa học Tiếng Anh tăng cường (02 cấp độ):
  • 17.600.000 VNĐ/khóa
Call Now Button