Định dạng Bài thi đầu khoá tiếng Anh

chương trình Cử nhân Quốc tế ngành Kinh tế - Tài chính

Bài thi xếp lớp tiếng Anh
1

Nghe hiểu

Khoảng 30 phút – 25 câu hỏi

 • Bài 1: Chọn bức tranh đúng
 • Bài 2: Nghe 1 đoạn độc thoại hoặc bài phỏng vấn và chọn đáp án đúng
 • Bài 3: Nghe điền từ vào chỗ trống
 • Bài 4: Nghe một đoạn hội thoại và quyết định xem câu đưa ra đúng hay sai
2

Đọc hiểu

45 phút - 35 câu hỏi

 • Kiểm tra khả năng đọc hiểu nội dung chính của biển báo, tạp chí và sách báo
3

Viết

45 phút - 3 bài

 • Bài 1: 05 câu viết lại câu: điền từ 1 đến 3 từ vào câu viết lại sao cho đồng nghĩa với câu đã cho
 • Bài 2: Viết 1 đoạn tin nhắn (35-45 từ) bao gồm 3 mẩu thông tin
 • Bài 3: Viết 1 bức thư hoặc 1 câu chuyện khoảng 100 từ
4

Nói

4 phút
Dạng phỏng vấn – Tương tác

 • Thí sinh được hỏi về bản thân và các chủ đề xoay quanh cuộc sống đời thường như Gia đình, bạn bè, học tập, sở thích....
Bài thi miễn/giảm học phí khóa tiếng Anh
1

Nghe hiểu

Khoảng 40 phút
3 phần, 35 câu hỏi đa lựa chọn (MCQ)

 • Thí sinh nghe các đoạn trao đổi ngắn, hướng dẫn, thông báo, các đoạn hội thoại và các bài nói chuyện, bài giảng, sau đó trả lời câu hỏi đa lựa chọn (MCQ)
2

Đọc hiểu

60 phút - 4 bài đọc, 40 câu hỏi đa lựa chọn

 • Thí sinh đọc 4 văn bản về các vấn đề khác nhau, với tổng số từ dao động từ 1900-2050 từ. Thí sinh trả lời các câu hỏi đa lựa chọn sau mỗi bài đọc.
3

Viết

60 phút - 2 bài viết

Bài 1:

 • Viết một bức thư/ thư điện tử có độ dài khoảng 120 từ.
 • Bài 1 chiếm 1/3 tổng số điểm của bài thi Viết.

Bài 2:

 • Viết một bài luận khoảng 250 từ về một chủ đề cho sẵn, sử dụng kiến thức và trải nghiệm của mình để minh họa cho các lập luận.
 • Bài 2 chiếm 2/3 tổng số điểm của bài thi Viết.
4

Nói

8 phút - 3 phần

Phần 1: Tương tác xã hội

 • Thí sinh trả lời 3-6 câu hỏi về 2 chủ đề khác nhau.

Phần 2: Thảo luận giải pháp

 • Thí sinh được cung cấp một tình huống và 3 giải pháp đề xuất. Thí sinh phải đưa ra ý kiến về giải pháp tốt nhất trong 3 giải pháp được đưa ra và phản biện các giải pháp còn lại.

Phần 3: Phát triển chủ đề

 • Thí sinh nói về một chủ đề cho sẵn, có thể sử dụng các ý được cung cấp sẵn hoặc tự phát triển ý của riêng mình. Phần 3 kết thúc với một số câu hỏi thảo luận về chủ đề trên.
Call Now Button