Tại Khoa Đào tạo và Bồi dưỡng Ngoại ngữ, chúng tôi cung cấp các dịch vụ đào tạo chất lượng cao đáp ứng mọi nhu cầu học tập và bồi dưỡng ngoại ngữ của người học.