Định mức học phí

Hệ Đào tạo chính quy - Liên kết Quốc tế
Chương trình Du học tại chỗ
 • Học hoàn toàn tại Việt Nam
 • Đào tạo 100% bằng tiếng nước ngoài
 • 40% giảng viên nước ngoài
 • Bằng cử nhân do trường đại học đối tác cấp
 • Học phí đã bao gồm phí giáo trình, phí làm thẻ sinh viên và không tăng trong suốt quá trình sinh viên học tại trường.
 • Ngành Kinh tế - Tài chính
 • 4 năm tại Việt Nam
 • 2400 USD/năm (tương đương 54.720.000VNĐ/năm - theo tỉ giá tháng 4 năm 2017)
 • Khóa học tiếng Anh tăng cường (8.800.000VNĐ/khóa)

* Sinh viên có thể đăng ký đi du học tại SNHU sau khi kết thúc năm thứ 2. Học phí tại SNHU campus: khoảng 26.000USD/năm

 • Ngành Kinh tế - Quản lý
 • 3 năm tại Việt Nam
 • 29.500.000VNĐ/năm
 • Khóa học tiếng Pháp 01 năm (1080 giờ): 6.800.000đ/khóa
Chương trình Du học chuyển tiếp
 • 1 năm dự bị đại học đào tạo tiếng Hàn / Trung tại Việt Nam
 • Tự chọn 1 trong 22 chuyên ngành tại trường Đại học đối tác
 • Bằng cử nhân do trường đại học đối tác cấp
 • Học phí đã bao gồm phí giáo trình, phí lam thẻ sinh viên.
 • Tự chọn 1 trong 22 chuyên ngành: Quan hệ quốc tế, Truyền thông, Luật học, Tài chính và thương mại…
 • 1 năm học tiếng Hàn Quốc tại Việt Nam, 4 năm học chuyên ngành tại Hàn Quốc
 • Học phí tại Việt Nam: 31.800.000VNĐ/năm
 • Năm 1&2 tại Hàn Quốc: ~4.000USD/năm
 • Năm 3&4 tại Hàn Quốc: ~4.000USD/học kì
 • Tự chọn 1 trong 22 chuyên ngành: Bảo hiểm, Ngân hàng, Marketing và Logistics, Xã hội học…
 • 1 năm học tiếng Trung Quốc tại Việt Nam, 3 năm học chuyên ngành tại Đài Loan
 • 27.800.000VNĐ/năm tại VIệt Nam
 • ~1.700 USD/năm tại Đài Loan
Hệ Đào tạo Cử nhân Văn bằng 2 / Vừa học vừa làm

Theo quy định tại Nghị định 86/NĐ-CP năm học 2017 - 2018: 11.100.000 VNĐ/năm
* Có thể điều chỉnh (tăng) theo từng năm học

Các chương trình Bồi dưỡng Ngoại ngữ ngắn hạn

Thông tin về các khóa học, định mức học phí, ưu đãi sẽ được cập nhật trong thời gian tới.