Học phí CT Du học chuyển tiếp Hàn Quốc

Tổng quan
  • 1 năm dự bị đại học đào tạo tiếng Hàn tại Việt Nam;
  • Tự chọn 1 trong 22 chuyên ngành tại trường Đại học đối tác;
  • Bằng cử nhân do trường đại học đối tác cấp.
Học phí
Học phí tại Việt Nam:
  • 35.000.000 VNĐ/năm/2 kì - năm 1
Học phí tại Hàn Quốc*:
  • Năm 1&2: Sinh viên nhận học bổng giảm 50% học phí trong 2 năm đầu tiên tại Hàn Quốc (theo thỏa thuận hợp tác giữa 2 trường). Như vậy, học phí chỉ ~4.000 USD/1 năm/2 kì.
  • Năm 3&4 tại Hàn Quốc: ~4.000 USD/1 học kì.

* Có nhiều mức học phí khác nhau tùy thuộc ngành học, chênh lệch không đáng kể.