Học phí CT Du học chuyển tiếp Đài Loan

Tổng quan
  • 1 năm dự bị đại học đào tạo tiếng Trung tại Việt Nam;
  • Tự chọn 1 trong 22 chuyên ngành tại trường Đại học đối tác;
  • Bằng cử nhân do trường đại học đối tác cấp.
Học phí
Học phí tại Việt Nam:
  • 35.000.000 VNĐ/năm/2 kì - năm 1
Học phí tại Đài Loan:
  • Học kì 1: Miễn 100% học phí (theo thỏa thuận hợp tác giữa hai trường);
  • Học kì 2 đến học kì 6: ~2.000 USD/năm với điều kiện TBC thuộc 50% đầu khoa, nếu không học phí sẽ là ~2.000 USD/kì như các sinh viên quốc tế bình thường khác.