Đăng ký phòng họp nhóm / tự học

THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

Địa điểm: CIE Supporting office - Tầng 4
Trung tâm văn hóa ULIS
Thời gian: 08h00 - 18h00 thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần

Hướng dẫn
  • Sinh viên đăng ký sử dụng phòng trước tối thiểu 1 ngày so với ngày sử dụng. Trong trường hợp sử dụng nhóm, 1 sinh viên đại diện đăng ký.
  • Sau khi đăng ký sinh viên nhận được email xác nhận việc sử dụng phòng vào 17h00 của ngày submit đăng ký. Trong trường hợp không nhận được email xác nhận vào thời hạn trên, vui lòng liên hệ số điện thoại: 04 3754 9556.
  • Đến lịch đã đăng ký, sinh viên vui lòng check-in bằng thẻ sinh viên tại văn phòng Hà Nội - tầng 2 Trung tâm văn hóa ULIS

Lưu ý: Phòng học có camera giám sát, vui lòng không di dời các hiện vật ra khỏi phòng. Bất cứ hiện vật bị di dời khỏi phòng trong thời gian sử dụng, sinh viên bồi thường 200% giá trị hiện vật.