Chương trình học

Ngành Kinh tế - Quản lý

Chương trình Cử nhân ngành Kinh tế - Quản lý do Đại học Picardie Jules Verne (Pháp) cấp bằng, gồm 03 năm học (đã bao gồm thời gian học tiếng Pháp) và do giảng viên Việt Nam và giảng viên ĐH Picardie Jules Verne cùng tham gia giảng dạy tại cơ sở của trường ĐHNN.

 • Cơ hội du học Pháp

Sau khi tốt nghiệp chương trình cử nhân tại Việt Nam, sinh viên có thể lựa chọn học bậc Thạc sĩ tại Trường ĐH Picardie Jules Verne (Pháp). Sinh viên được miễn học phí và có nhiều cơ hội làm thêm ở Pháp.

 • Môi trường giáo dục quốc tế

Chương trình học tập và giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Pháp, cho người học tiệm cận với nền giáo dục đại học quốc tế ngay tại Việt Nam.

 • Chủ động đọc và nghiên cứu giáo trình và tài liệu tham khảo (bằng tiếng Pháp)
 • Phát huy tối đa tính chủ động và năng lực làm việc độc lập, làm việc theo nhóm của người học
 • Học trực tiếp kết hợp với trao đổi trực tuyến

Chương trình học gồm 52 môn với 180 tín chỉ, được chia đều trong 03 năm học.

Sinh viên có thời gian thực tập hơn 1 tháng vào cuối năm thứ 3 của khoá học, có thể tại các doanh nghiệp trong nước do nhà trường hoặc sinh viên liên hệ.

 • Kinh tế công nghiệp cơ bản
 • Kinh tế quốc tế cơ bản
 • Kinh tế tài chính tiền tệ cơ bản
 • Kinh tế vĩ mô
 • Lịch sử kinh tế
 • Lý thuyết kinh tế
 • Lý thuyết tổ chức
 • Marketing
 • Phân tích kinh tế
 • Phân tích tài chính
 • Quản trị doanh nghiệp
 • Quản trị nguồn nhân lực
 • Tài chính tiền tệ
 • Cơ cấu kinh tế
 • Đàm phán và giao tiếp
 • Hoạt động ngân hàng và tài chính
 • Kế toán đại cương
 • Kế toán quốc gia
 • Kiểm soát quản lý
 • Kinh tế lượng
 • Kinh tế phát triển
 • Kinh tế tiền tệ và hệ thống tài chính châu Âu
 • Kinh tế vi mô
 • Kỹ năng mềm
 • Luật và thuế doanh nghiệp
 • Quản lý kế toán
 • Quản lý quỹ
 • Quyết định tài chính bền vững
 • Tăng trưởng và phân phối
 • Toán
 • Thị trường tài chính cơ bản
 • Thống kê
 • Thực hành tài chính quốc tế
 • Đời sống chính trị Pháp
 • Hướng nghiệp
 • Kinh tế hiện đại cơ bản
 • Kinh tế xã hội học
 • Kỹ năng làm việc theo nhóm
 • Luật học đại cương
 • Tin học
 • Thể chế Liên minh châu Âu
 • Thể chế tài chính công
 • Báo cáo thực tập
 • Hướng nghiệp
 • Hướng dẫn dự tuyển lao động
 • Tiếng Anh
 • Tiếng Anh kinh tế

Sản phẩm đầu ra của chương trình là những sinh viên có trình độ chuyên môn vững vàng, đa dạng và cập nhật nhất về kinh tế và quản lý; về kỹ năng: được trang bị kỹ năng phân tích, tổng hợp và đánh giá đối với các vấn đề kinh tế - quản lý ứng dụng vào công việc thực tiễn hiệu quả; có thể làm việc tại cơ quan quản lý kinh tế nhà nước hoặc tổ chức kinh tế quốc tế…